* Bảo hành 6 tháng với các sản phẩm bếp gas du lịch.